Agua Dee Lion`s Tara B Sol og Aquafortis Zillonaire ble foreldre til 11 små den 21.09.2022. 
detbkan være ledig 1 hanhund til rette hjemme. 

Det blir et vår kull i 2023. 

Vi ser etter en deleier for en tispe fra vår kulletvårt 2023  . Ta kontakt om det kan være av intriresse . Så kan du få hvite hva det innebærer og være det ..