Helse

HD - A

PRA - Fri igjenom foreldre

CARDIO - Fri igjenom foreldre 

iC - Fri igjenom foreldre 

GM1 - Fri igjenom foreldre 

MOS - Bærer 

Øyelyst har 2 feilstilte øye hår på høre øye .