Valpe planer

Vårt neste kull er planlagt seint 2020/ tidlig 2021 . 

Ta gjerne kontakt om dette er av intiresse.