Velkommen til oss :)

På kennel Agua Dee Lion bor det for tiden 5 hunder. 4 portugisiske vannhunder og 1 løwchen.

Vi driver et lite oppdrett med portugisisk vannhund, og har lang erfaring og kunnskap om rasen.

Vi ser og om etter forvererter med jevne mellom . Ta kontakt om det skal være intrisangt . Så vi kan ta en godt hunde samtale ..